NARVA

Bezbednost na putu, danas je važnija nego ikada. Upravo bezbednost u vožnji predstavlja filozofiju nemačke kompanije Narva. Bezbednost znači videti i biti viđen na putu. Osnovna funkcija sijalice je jednostavna: da osvetljava put. Ipak, taj zadatak nije lako ostvariti. Od 1948-e godine Narva proizvodi sijalice koristeći se različitim tehnologijama da zadovolji potrebe vozača. Asortiman je proširen na halogene i ksenonske lampe za automobile i motocikle. U kompaniji se neprestano radi na inovacijama a sve sa istim ciljem: da se proizvedu trajnije i pouzdanije sijalice.